Tilbage

Til forsiden

Til oversigten


 

Offentlige arkivers dokumenter og protokoller

Af Birger

 

Det grundlæggende i vore stamtavler er naturligvis Landsarkivets samlinger:

I kirkebøgerne kan man finde ud af hvor og hvornår en person er født, døbt, gift etc.

I folketællingslisterne kan man finde ud af om de boede i hus eller gård, hvor mange der boede i huset og hvordan de var i familie med hinanden.

Ved hjælp af matrikelkort og amts- og herredskontorernes fortegnelser over matrikelnumre kan man udpege beliggenheden af de pågældende huse eller gårde.

I godsernes fortegnelser over gårde, huse og fæstere, jordebøgerne, kan man se hvem der har haft det pågældende sted før, og i mange tilfælde føre listen over "manden i huset" langt tilbage i tiden.

I godsernes fæstebreve eller fæsteprotokoller kan man se på hvilke betingelser fæsteren havde sit sted og få et indtryk af hvordan det var holdt.

I skøde- og panteprotokollerne kan man finde de personer der selv ejede deres bolig og få et indtryk af deres økonomi i øvrigt.

I brandforsikringernes protokoller kan man få en beskrivelse af bygningerne på stedet.

I skifteprotokollerne kan man se hvad der var af inventar i boligens forskellige rum og få et indtryk af familiens standard.

I amtsstuernes skattehovedbøger kan man se hvad den enkelte familie formår økonomisk.

 

Vores familiehistorie er - naturligvis - skrevet ud fra det vi i øjeblikket ved, så når der står: "kender vi ikke" eller "ved vi ikke" skal det læses: - ved vi ikke på nuværende tidspunkt!

Der kan findes en hel del mere om personer og steder i Landsarkivets samlinger. I nogle tilfælde har vi vurderet det som for tidkrævende. I andre har vi ikke kunnet finde oplysningerne der hvor de burde være - og så opgivet at lede videre andre og måske mindre selvfølgelige steder. Og nogle gange har vi ikke givet os tid til at finde ellers let tilgængelige oplysninger.

For blot at nævne nogle, så har vi slet ikke eller kun sporadisk brugt lægdsruller, skifteprotokoller, skatteprotokoller og skoleprotokoller. Heller ikke kommunernes arkiver, der også opbevares af Landsarkivet, er udnyttet af betydning. Og der kan jo findes meget stof om lokalhistorie og om fortidens livsbetingelser.

Forhåbentlig bliver der arbejdet videre med det en dag.