Tilbage

Til forsiden

Til oversigten


 

Martin Knudsens tilføjelser
til stamtavlen fra Østrup

 

Martin Knudsens stamtavle og brevet med de supplerende forklaringer lå i en kuvert fra Polyteknisk Læreanstalt, sendt den 29/12-1933 til farfar Morten Andreasen Fredberg. (Birger)

Martin Knudsens supplerende bemærkninger mærket "julen 1933":
Hans Christian Johansen født 8/1-1805, gift 20/7-1827 med Kirsten Andreasdatter af Østrup. Han var rigsdagsmand fra 1848 til sin død 1863. Han boede i Østrup i den gård, som ligger til højre for Otterup-Østrupvej umiddelbart før Østrupgårds have. Fæstere og ejere af denne gård har følgende været: Rasmus Rasmussen, dernæst Hans Rasmussen (f. 1748, d. 1818), dernæst hans kones søstersøn Johan Andersen (f. 1776, d. 1824), der tiltrådte 1816, dernæst dennes søn Hans Christian Johansen (f. 1805, d. 1863), der tiltrådte 1829, dernæst dennes søn Andreas Hansen (f. 1836, d. 1899), der tiltrådte 1863.

Hans Christian Johansens fader Johan Andersen var søn af Anders Olsen i Egense (se tavlen), hvis gård er den første, som ligger til højre for Ørritslevgård-Egense vejen.

Hans Christian Johansens moder Anna Margrethe Pedersdatter var født i Østrup i den første gård til højre for Klintebjerg-Østrup landevejen. Fæstere og ejere af denne gård har været følgende: Anders Nielsen (d. 1729), dernæst Hans Jensen (d. 1746) tiltrådte 1729, dernæst Erich Rasmussen (f. 1713, d. 1780) (se tavlen) tiltrådte 1746, dernæst dennes svigersøn Peder Pedersen (f. 1741, d 1817) tiltrådte 1770, dernæst dennes søn Peder Pedersen tiltrådte 1809, dernæst dennes søn Hans Pedersen tiltrådt ca. 1856, dernæst dennes søn Johannes Pedersen Landtved tiltrådt ca. 1904.

Hans Christians Johansens morfar Peder Pedersen var søn af Peder Knudsen fra Hessum. Peder Knudsen havde den gård, som er nr. 2 på højre hånd, når man, kommende fra Skeby kirke, er drejet ad Hessumvejen. Fæstere og ejere af denne gård har været følgende. Knud Pedersen (se tavlen) (f. 1672, d. 1758) tiltrådt 1701, dernæst hans søn Peder Knudsen (f. 1701, d. 1760) tiltrådt 1736 ?, dernæst dennes søn Knud Pedersen tiltådt 1761, dernæst dennes svigersøn Anders Larsen tiltrådt 1792, dernæst dennes søn Lars Andersen, dernæst dennes søn Knud Larsen, som tiltrådte og købte gården 1858, dernæst dennes søn Mads Larsen, tiltrådt 1902, rigsdagsmand.

Hans Christian Johansens mormors fader Erich Rasmussen var søn af Rasmus Ibsen, som havde den gård i Hessum, som er nr 3 *) på højre hånd, når man kommende fra Skeby kirke, er drejet ad Hessumvejen. Gården ligger lidt tilbage fra denne vej. Fæstere og ejere af denne gård har formentlig været følgende: Rasmus Jeppesen Rasch (d. 1678) (Rasch eller Rask er oprindelig et tilnavn for en rask og dygtig mand, så der er ingen grund til at tro at disse Rask er i slægt med sprogforskeren), dernæst hans søn Jep Rasmussen Rasch (f. 1638, d. 1701), dernæst dennes søn Rasmus Ibsen (f. 1665, d. 1746) tiltådt 1700, dernæst Niels Christoffersen tiltrådt 1746, dernæst Christen Nielsen tiltrådt 1777, dernæst Hans Andersen tiltrådt 1812, dernæst Niels Hansen tiltrådt 1844, dernæst Hans Nielsen.

Hans Christian Johansens Moder Anna Margrethe Pedersdatter havde 7 søskende, blandt hvilke en søster Abild f. 1785 blev gift med landsoldat Jens Hansen fra Lunde. De havde en datter Katrine Marie Jensdatter f. 1810, der atter havde en søn Jens Hansen f. den 21. juni 1847 i Lunde, senere bosat i Stensby. Hans eneste søn Hans Peder Steensby f. 25/3-1875, d. 19/10-1920 på Atlanterhavet var professor i geografi ved Københavns Universitet.

*) her er tilføjet med håndskrift, uvist af hvem: gården som indtil ca 1800 var nr 3...