Tilbage

Til forsiden

Til oversigten


 

Forskere i familiehistorien

Af Knud, Birger, Mogens og Jonna Markvardsen Fredberg

 

Hans Larsens slægtsbog. Hans Larsen var en ældre mand, der en søndag formiddag i 1950 kom cyklende ganske uanmeldt til Nørreby og begyndte at snakke slægtshistorie med vores farmor. Han havde jo så fundet ud af at de (vi) var i familie.

Det fremgår af forsiden, hvem slægtsbogen er lavet til: vores farmor Karen Johanne Fredberg.

Efter farmors død har vores far så åbenbart henvendt sig til Hans Larsen efter yderligere oplysninger Det fremgår af et svarbrev til ham med oplysninger om Stensby-slægten. Men på det tidspunkt har det knebet for Hans Larsen at holde sammen på tingene - som han også selv siger i brevet. Tiden har også trukket sig lovlig meget sammen for ham, når han kan påstå at Jeppe Larsen født 1709 kan være fars oldefar.

Hans Larsens slægtsbog har hele tiden været et klenodie i familien, og den er stort set ikke blevet suppleret siden den kom. Kun for den nyere ende af historien har vi kunnet hente lidt mere ved at udspørge vore forældre.

Martin Knudsen - fysiker og professor ved Københavns Universitet 1912-1941 – var fætter til vores farfar, Morten Fredberg. En stor del af Martin Knudsens ferier blev tilbragt i Hasmark, hvor han havde et fritidshus. Endnu omkring 1990 var det almindelig kendt i Hasmark hvor professor Knudsen havde haft sit hus, hvad vores faster Klara til sin overraskelse fandt ud af ved at spørge en tilfældig på gaden.

Martin Knudsens stamtavle har måske været mere upåagtet i familien end Hans Larsens. Den er ellers meget grundig. Med navnestoffet er det nok ikke muligt at komme længere tilbage i tiden. Men det er klart at de offentlige arkiver har mere om de enkelte personer, hvis nogen skulle få lyst til at hente dem frem. Med til Martin Knudsens stamtavle hører hans grundige tilføjelser.

Vi har så kunnet føje de tre yngste generationer til Martin Knudsens tavle. Dem havde han ikke interesseret sig for.