Tilbage

Til forsiden

Til oversigten


 

Andre bidragydere

 

I 1995 fik vi en henvendelse fra Violet Fredberg i Australien, der ønskede at vide mere om slægten fra Østrup. Hun havde en del oplysninger i forvejen fra Utahsamlingernes afskrifter af kirkebøger i USA som vi kunne drage nytte af.

Fra Lise Schneider modtog vi i 2003 et stort materiale vedrørende Hans Jørgen Markvardsen og Laura Hansens linier. Hun har ført Hans Jørgens linie to generationer længere tilbage og bidraget med mange detail-oplysninger som vi ikke havde i forvejen.

Folmer Arnklit har samlet en mængde oplysninger fra internettet om Marqvar Madsen og Markvardsen-familien i Lunde, især de to brødre og deres niece, som rejste til København. Ud fra hans oplysninger kom vi på sporet af historien om deres forbindelse med urmager og guldsmed Niels Heidenreich, der stjal og omsmeltede guldhornene i 1802. Se Karen Pedersdatter i København.

Hos Marie Nielsen, Udby fik vi lov til at affotografere breve og postkort fra Peder Rasmussens sønner, som udvandrede til Amerika.

Hanne Bondorff har sendt os oplysninger om og billeder af Martin Knudsen og hans familie.

Fra Bent Johansen har vi fået oplysninger om hans mor Laura Margrethe, vores morfars første kone, som vi ikke indtil da havde kunnet spore.

Bjarne Fredberg Knudsen har bl. a. sendt os oplysninger om Johan Andreasen Fredbergs efterslægt, om gårdene Eliasminde og Østrupgård, samt skallegravning ved Odense Fjord.